בית  »  תקנון

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "לליס – עיצובים נולדים" 

אתר האינטרנט www.lalis.co.il ( להלן- האתר) פועל כחנות וירטואלית למכירת מוצרי תינוקות וילדים, והינו בבעלות "לליס" הרשום כעוסק פטור (להלן – בית העסק) ומנוהל על ידה.

א. כללי

1.האמור בתקנון זה ובאתר כולו מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

2. תקנון זה יחול על כל שימוש שייעשה באתר, לרבות רכישות שיתבצעו באמצעות האתר.        צפיה, גלישה, הזמנה ו/או רכישה באתר מהווה אישור מוסכם מצד המשתמש באתר כי קרא והבין את כל התנאים בתקנון זה וכי קיבל אותם במלואם וללא סייג, וכן כי אין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד "לליס", בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

3. בית העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

ב. המוצרים באתר ורכישתם

1. רכישה באתר "לליס" תתבצע בכפוף למילוי התנאים המפורטים להלן: המשתמש הנו מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק בישראל, בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2. כדי לבצע הזמנה של מוצר יש תחילה לבחור את המוצר ואת הדגם. עבור מוצרים שניתן להזמין והינם מותאמים אישית יש למלא את שם הילד בתהליך ההזמנה . לאחר בחירת המוצר יש להוסיף אותו לעגלה ,לבחור סוג משלוח, למלא את הכתובת למשלוח ואת הכתובת לחיוב ולבחור את דרך התשלום (טלפונית או סליקה באתר).

3. "לליס" עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ו"לליס" לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.

4.תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את "לליס" מובהר ומוסכם כי "לליס" תעשה את מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.

5.רישומי המחשב של "לליס" בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

6. הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

7. כל הפרטים הנמסרים באתר בתהליך הרכישה מאובטחים בטכנולוגית PCI עדכנית ביותר.

8. הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם המוצר אכן קיים במלאי וניתן לאספקה.

9.כמו כן, הזמנה ופעולת רכישה תחשבנה כמושלמות רק אם התקבל אישור רכישה מחברת האשראי.

10. היה ולא היה באפשרות העסק לספק את המוצר, או שהעסקה לא קיבלה את אישור חברת האשראי, לא תחול חובה על "לליס" לספק את המוצר. במקרה זה תישלח אל המזמין הודעה מתאימה לתיבת הדואר האלקטרוני שמסר.

12. מוסכם בזאת כי הזמנה ורכישה דרך האתר אינה ולא תהווה חוזה לטובת צד שלישי אחר.

13."לליס" לא תשא באחריות עקיפה או ישירה כלפי המזמין או כלפי צד שלישי בכל מקרה של כשל בהזמנה או באספקה בשל כוח עליון לרבות תקלות במערכת המחשבים, הטלפון, בשל חברות האשראי או בשל כל גורם אחר הקשור בהשלמת פעולת הרכישה והאספקה.

14. "לליס" תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי .

ג. החזרת מוצרים וביטול עסקה אספקה ומשלוחים

1. ניתן להחזיר או להחליף מוצר שנקנה עד 14 יום מיום קבלת המוצר, ובתנאי שאריזת המוצר לא נפתחה, לא נעשה בו שימוש והוא נראה במצב פיזי תקין לחלוטין. ברגע שמוצר נפתח לא ניתן עוד להחזיר אותו.

2. ברכישת מוצרים מותאמים אישית, לא ניתן לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

3. מוצרים הנחשבים למוצרים בהתאמה אישית הינם מוצרים בהם הוטבע טקסט, הדפס, תפירה מיוחדת או הדבקה  עם שם התינוק ומוצרים במשלוחים מיוחדים. את מוצרים אלו, כאמור, לא ניתן יהיה להשיב ולא ינתן זיכוי כספי למעט במקרה של פגם או אי התאמה במוצר גופו.

4. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או הזמנה כולה או חלקה במקרים הבאים:

נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר,אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין,במקרה של כוח עליון, פעולה מלחמה, איבה, טרור, מקרה חרום ו/או כל דבר אחר שימנע ביצוע מכירה תקין,אזל המוצר מהמלאי ;

5. הודעה על ביטול הזמנה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדוא"ל .

6. בית העסק "לליס" לא יהיו אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי לרבות נזק כספי בגין ביטול ההזמנה ו/או החזרת המוצר לפי הוראות פרק זה.

7. זמני האספקה הינם: מוצרים ללא שם הילד נשלחים תוך 1 ימי עסקים , מוצרים בתוספת שם הילד  (בהתאמה אישית) נשלחים תוך 1-3 ימי עסקים.

8. המוצרים נשלחים ע"י דואר ישראל;  משלוח בדואר רשום מגיע ליעד תוך 2-5 ימי עסקים – תלוי בזמני דואר ישראל , משלוח בדואר שליחים מגיע ליעד תוך 2 ימי עסקים.

9. "לליס" מתחייבת לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ותעשה כמיטב יכולתה שיום האספקה יהיה במועד האספקה המבוקש.

10. זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי ו', שבתות וחגים.

11. ניתן לאסוף את המוצרים ישירות מ"לליס" ללא עלות ובתיאום מראש.

12. "לליס"  לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע, שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה ו/או הובלת המוצרים, כל סיבה שאינה בשליטת "לליס",או מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.

13. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את בית העסק ו/או את הנהלת האתר.

14.  בכל מקרה לא ישא בית העסק "לליס" באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

15. "לליס"  אינה אחראית לשימוש שייעשה הלקוח ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או בית העסק.

ד. זכויות יוצרים

1.כל מידע ו/או תוכן ואו תמונות המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם ואופן הצגתם באתר,הנם בבעלותם הבלעדית של "לליס".

2.כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובכל תוכן המופיע בו, כולל תמונות, איורים , כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות שיטות וסודות מסחריים, מסדי נתונים, גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית (טקסטים), סימני מסחר, לוגו שמות מתחם, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של "לליס". חל איסור להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר בלא קבלת רשותה של "לליס" מראש ובכתב.

 3.אין לעשות כל שימוש במידע המתפרסם על ידי "לליס" כדי להציגו באתרים אחרים או שירותים אחרים ללא הסכמה מראש ובכתב מ"לליס" ובהתאם לתנאים באותה הסכמה אם ניתנה.

ה. סודיות

1.הלקוח מתבקש למסור מידע לשם ביצוע הזמנה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר תעודת זהות .

 2."לליס"  מתחייבת שפרטי ההזמנה לרכישת מוצר באתר ופרטי הקונה ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו על ידי החברה לגורמים שלישיים חיצוניים אלא אם דרוש המידע על ידי רשויות החוק או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע או באתר.

3. מסירת מידע באתר מאובטח בטכנולוגית PCI המתקדמת ביותר, בטכנולוגיה זו המידע בדבר פרטי החיוב של הרוכש מוצפן ונמחק מייד לאחר הרכישה. בנוסף, העסק מתחייב לנקוט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור בסודיות ככל האפשר מידע אישי אודות הלקוח.

4. לאור האמור לעיל, בית העסק "לליס" לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

5. ל"לליס" שמורה הזכות לחסום את כניסתם של לקוחות אשר מבצעים באתר פעילות בלתי רצויה או אסורה, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בית העסק.

6. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

ו.  פרטי "לליס"

חברת "לליס", ע"פ 037544400 הכתובת למשלוח דואר: עוזי חיטמן 7 עיר ימים, נתניה

לכל שאלה ניתן לפנות אלינו לטלפונים:

054-3975634

בימים א-ה בשעות 09:00-16:00 ובימי שישי וערבי חג בין השעות 09:00-12:00

דואר אלקטרוני: contact@lalis.co.il

 

 

 

קניה מהנה!!

 

 

המוצרים שלנו:
מתנות לתינוק
מארזי מתנה בהנחה
לאמהות ונשים בהריון
מבצעים
לאח הגדול
back to school
שוברי מתנה
פורים לקטנטנים!!!
בקרוב-צילומי New Born
תקנון   |   סיכת מזל לעגלה   |   צלון לעגלה   |   מארז מתנה ליולדת   |   מתנות לילדים   |   מתנות לתינוקות   |   להזמנה שלי   |   כתבו עלינו   |   משלוחים   |   אודות   |   בית   |   לליס בפייסבוק כל הזכויות שמורות לליס 2009
     Design: Studio Amodu Photography: Suzie Levinzon Developed By: Stepnet LTD